Primăria Gherla anunță modernizarea târgului de animale și a centrului de tăiere sezonieră

foto: Primaria Municipiului Gherla

Primăria Municipiului Gherla anunță că vor fi realizate lucrări de modernizare la târgul destinat comercializării animalelor vii și la centrul de tăiere sezonieră a tineretului ovin și caprin din municipiu.

Potrivit informațiilor oferite de autoritățile locale, studiul de fezabilitate a fost derulat de către firma SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL. Aceasta a câștigat contractul de achiziție publică în valoare de 22.800 lei cu TVA inclus, serviciile prestate incluzând întocmirea documentației SF, reactualizarea Devizului General până la contractarea execuției lucrării, întocmire documentație obținere avize și acorduri necesare.

Studiul va cuprinde lucrările necesare și costurile estimate prin care târgul va fi modernizat conform normelor sanitar veterinare în vigoare. Următorii pași în îndeplinirea obiectivului de investiție sunt obținerea avizelor și a documentațiilor pentru autorizarea lucrărilor și execuția propriu-zisă, care vor fi supuse unor noi proceduri de achiziții publice prin SEAP.

„Este important ca în sfârșit târgul să funcționeze în condițiile impuse de uniunea europeană și că acest loc nu se va distruge și nu va deveni total nefuncțional. În zona noastră există o mulțime de fermieri și crescători de animale și este important să consumăm carne de la animalele crescute cu grijă și sacrificate în condiții corecte”, transmit reprezentanții primăriei.

Studiul de fezabilitate a fost întocmit în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor.

Valoarea totală a investiției, fără TVA, este de 2873,75754 mii de lei.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu