Municipiul Gherla va beneficia de un sistem de supraveghere performant

Primăria Municipiului Gherla are în vedere amplasarea unui sistem de supraveghere performant în oraș. Astfel, se dorește sporirea siguranţei cetăţenilor şi asigurarea ordinii şi liniştii publice.

Proiectul care prevede achiziționarea unui astfel de sistem a fost aprobat prin lista de investiţii anexă la bugetul anului 2016, în sensul achiziţionării prin intermediul SEAP a serviciilor de elaborare Studiu de Fezabilitate, la care s-au înscris 5 firme ofertante.

Lucrările au fost adjudecate de către SC Business Analysis & Strategy Consulting SRL, din București, care a avut cel mai scăzut preț și anume 27.900 lei fără TVA. Indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții mai sus menționat au fost aprobați prin HCL 141 din 23 februarie 2017.

Sistemul de supraveghere va fi gestionat de către Poliția Locală a Municipiului Gherla și va asigura prevenirea și descoperirea faptele antisociale, ordinea și liniștea publice a orașului, climatul de siguranță publică și supravegherea traficului rutier.

Valoarea totală a investiției, fără TVA, este de 540,715 mii lei.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu