Ședință nouă la Consiliul Local Gherla


Consilierii gherleni se întrunesc în cadrul unei noi ședințe, miercuri, 28 februarie a.c.. Întâlnirea va avea loc în sala mică de ședințe a sediului situat pe strada Bobâlna, nr.2, începând cu ora 15:00.

Ordine de zi:

1.Referat şi proiect de hotărâre privind Privind aprobarea lucrărilor pentru- Asigurarea Utilităților Necesare pentru Proiectul „Reabilitarea Bisericii și Claustrului  Mânăstirii Franciscanilor din Gherla în vederea Introducerii  în Circuitul Cultural” – traseul liniei electrice subterane, traseul extindereii conductei de distribuție gaz și branșament, traseul extindeii de conductă apă și branșament, traseul racorduluide canal menajer și traseul racorduluide canal pluvial.

  • Inițiator: autoritatea executivă,
  • Prezintă: dna Pop Simona,
  • Coreferate: toate comisiile de specialitate.

2.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor cu destinația de cabinete medicale date în administrareaSpitalului Municipal Gherla prin HCL 116/2008 și HCL 125/2008.

  • Inițiator: autoritatea executivă,
  • Prezintă:  dl. Bărbos Vasile Vlad Cosmin – Administrator public,
  • Coreferate: toate comisiile de specialitate.

3.Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea HCL 3/2018.

  • Inițiator: autoritatea executivă,
  • Prezintă: dl. Bărbos Vasile Vlad Cosmin – Administrator public,
  • Coreferate: toate comisiile de specialitate.

4.Diverse probleme.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close