Ședință nouă la Consiliul Local Gherla

Consilierii gherleni se întrunesc în cadrul unei noi ședințe, miercuri, 28 februarie a.c.. Întâlnirea va avea loc în sala mică de ședințe a sediului situat pe strada Bobâlna, nr.2, începând cu ora 15:00.

Ordine de zi:

1.Referat şi proiect de hotărâre privind Privind aprobarea lucrărilor pentru- Asigurarea Utilităților Necesare pentru Proiectul „Reabilitarea Bisericii și Claustrului  Mânăstirii Franciscanilor din Gherla în vederea Introducerii  în Circuitul Cultural” – traseul liniei electrice subterane, traseul extindereii conductei de distribuție gaz și branșament, traseul extindeii de conductă apă și branșament, traseul racorduluide canal menajer și traseul racorduluide canal pluvial.

  • Inițiator: autoritatea executivă,
  • Prezintă: dna Pop Simona,
  • Coreferate: toate comisiile de specialitate.

2.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor cu destinația de cabinete medicale date în administrareaSpitalului Municipal Gherla prin HCL 116/2008 și HCL 125/2008.

  • Inițiator: autoritatea executivă,
  • Prezintă:  dl. Bărbos Vasile Vlad Cosmin – Administrator public,
  • Coreferate: toate comisiile de specialitate.

3.Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea HCL 3/2018.

  • Inițiator: autoritatea executivă,
  • Prezintă: dl. Bărbos Vasile Vlad Cosmin – Administrator public,
  • Coreferate: toate comisiile de specialitate.

4.Diverse probleme.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu