Șapte proiecte vor fi dezbătute în cadrul unei noi ședințe a Consiliului Local Gherla


Consilierii gherleni se întrunesc în cadrul unei noi ședințe, miercuri, 29 noiembrie a.c.. Întâlnirea va avea loc în sala mică de ședințe a sediului situat pe strada Bobâlna, nr.2, începând cu ora 14:00.

Consilierii locali vor dezbate proiecte legate de salubrizare, lucrările din zona de locuințe pentru tineri de pe strada Hășdății, apă și canalizare.

Ordine de zi:

1.Referat şi proiect de hotărâre privind stabilirea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla și Serviciilor publice de interes local.

2.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări tehnico-edilitare și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din Municipiul Gherla.

3.Referat şi proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate, Silivas prin concesiune nr.4142/22.04.2018.

4.Referat şi proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate, Silivas prin concesiune nr.4141/22.04.2018.

5.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea completării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și a localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș, prin concesiune cu anexa cuprinzând bunul de retur – obiectiv de investiții ,,Extindere Facilitate de Stocare Temporară Deșeuri Menajere din Municipiul Gherla -necesar îndeplinirii obiectivului de activitate.

6.Referat şi proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructura pentru alimentarea cu apa si canalizare a Municipiului Gherla si concesionarea acestora Companiei de Apă Someș SA.

7.Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea unor cheltuieli din bugetul local.

8.Diverse probleme.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close