Ședință nouă la Consiliul Local Gherla

Consilierii gherleni se întrunesc în cadrul unei noi ședințe, joi, 21 decembrie a.c.. Întâlnirea va avea loc în sala mică de ședințe a sediului situat pe strada Bobâlna, nr.2, începând cu ora 14:00.

Ordine de zi:

1.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre SC ADP GHERLA SA începând cu data de 01.01.2018,

2.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea  Strategiei locale de asistență socială la nivelul Municipiului Gherla pe perioada 2017 – 2020  și  a Planului de acțiune pentru implementarea strategiei privind serviciile sociale,

3.Referat şi proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ de pe raza municipiului Gherla pentru anul școlar 2018-2019,

4.Referat şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 2529/16.02.2006 dintre Municipiul Gherla si SC PAPBER SRL Gherla,

5.Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea unor functii publice de executie vacante in cadrul Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local,

6.Referat şi proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018,

7.Referat şi proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj,

8.Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea HCL 79/12.10.2017 referitor la trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in domeniul “privat” al Municipiului Gherla,

9.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru reabilitare, mansardare si dotarea corpului de clădire, sediul Primăriei Municipiului Gherla,

10.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str.Clujului F.N.

11.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla,

12.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului nr.14 A,

13.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.42,

14.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF 52698 Gherla cu număr cadastral 52698,

15.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modernizare, extindere și dotare școală gimnazială nr.1 Gherla- structura 2,

16.Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de executie la 30.11.2017,

17.Diverse probleme.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu