Ședință nouă la Consiliul Local Gherla


Consiliul Local Gherla se întrunește în cadrul unei noi ședințe, joi, 26 octombrie. Întâlnirea va avea loc în sala mică  de şedinţe din incinta clădirii de pe strada Bobâlna nr. 2.

Pe ordinea de zi se află 15 proiecte, printre care unele referitoare la stabilirea salariilor funcționarilor publici, circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe raza municipiului, conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla”.

Ordine de zi:

1.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizare Drum Comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”,

2.Referat şi proiect de hotărâre pentru modificarea parțială a HCL NR.59/ 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla si a indemnizatiilor consilierilor locali.

3.Referat şi proiect de hotărâre pentru revocare HCL 22/30.03.2017,

4.Referat şi proiect de hotărâre privind revocare HCL 70/2017,

5.Referat şi proiect de hotărâre privind revocare HCL 71/2017,

6.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla”,

7.Referat şi proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla” , domnului academician, profesor universitar doctor Pop Ioan Aurel, Rectorul  Universității  “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,

8.Referat şi proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla” , preotului prof. dr. Nicolae Bordașiu,

9.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare precum si a Regulamentelor de Ordine Interioara pentru Biblioteca Municipala Gherla, Casa de Cultura Gherla si Muzeul de Istorie Gherla,

10.Referat şi proiect de hotărâre privind buna gosopodărire a municipiului Gherla,

11.Referat şi proiect de hotărâre privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe raza Municipiului Gherla,

12.Referat şi proiect de hotărâre privind acțiunile de colectare fonduri de către asociații, fundații sau alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial în municipiul Gherla,

13.Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiului Gherla,

14.Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea organizarii evenimentului Nunta de Aur,

15.Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2017,

16. Diverse probleme.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close