Ședință la Consiliul Local Gherla, 23 ianuarie 2019 – ordinea de zi

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederilor art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă şedinţa publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în ziua de MIERCUR 23.01.2019 orele 15,00 ce va avea loc în sala mică de şedinţe din str. Bobâlna nr. 2, cu următorul:

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

1.Referat şi proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare unităților de învățământ de pe raza Municipiului Gherla din anul școlar 2019-2020
Iniţiator : autoritatea executivă
Prezintă : Dragan Sabin- Consilier Superior
Coreferate : toate comisiile de specialitate

2.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal pentru Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordea Consiliului Local al Municipiului Gherla
Iniţiator : autoritatea executivă
Prezintă : Necula Ileana – Șef Serviciu resurse Umane
Coreferate : toate comisiile de specialitate

3.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regimului de înălțime din PUZ pentru introducerea in intravilan și reglementare teren in vederea acomodării funcțiunii de industrie alimentară pentru realizarea obiectivelor de abatorizare păsări, bovine, ovine, suine, hale de depozitare, terenuri de sport, racorduri și branșamente, împrejmuire in Municipiul Gherla, str. L. Rebreanu FN. și a Regulamentului local de Urbanism aferent , aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013
Iniţiator : autoritatea executivă
Prezintă : Morar Vasile – Arhitect Șef
Coreferate : toate comisiile de specialitate

4.Referat şi proiect de hotărâre privind privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură
Iniţiator : autoritatea executivă
Prezintă : Mihai Rotar – Secretar
Coreferate : toate comisiile de specialitate

5.Diverse probleme.

PRIMAR
NESELEAN IOAN

Distribuie articolul

Lasă un comentariu