Ședință de consiliu local, joi 24 mai 2018 – vezi ordinea de zi!


În conformitate cu  prevederilor art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă şedinţa publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în ziua de  JOI  JOI  24.05.2018 orele 16,00    ce va avea loc în sala mică  de şedinţe din str. Bobâlna nr. 2, cu următorul:

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

1.Referat şi proiect de hotărâre privind  constatarea încetării unui mandat de consilier local

2. Referat şi proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local

3.Referat de proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali ca membrii supleanți ai Consiliului Local al Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Gherla

4. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Gherla

5. Referat şi proiect de hotărâre privind   aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 52714, in suptafata de 196 mp, situat in strada Parcului FN, in jurul constructiei denumita CHIOSC STRAND  (corp C4 in CF)

6. Referat şi proiect de hotărâre privind deplasarea unor delegații in străinătate

7. Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administrație la Liceul Teoretic Kemeny Zsigmond Gherla

8.Referat si proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2018 pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii 416/2001, privind venitul mimim garantat , cu modificările și completările ulterioare

9.Referat si proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Grupului de lucru local (GLL) Gherla pentru asigurarea  implementării Strategiei Guvernului de incluzine a cetățenilor românii aparținând minorităților rome, pentru perioada 2018-2020 , în Municipiul Gherla

10. Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea numărului de reprezentanți al Municipiului Gherla și ai Consiliului Local al Municipiului Gherla în cadrul Asociației Grupului de Acțiune Locala Plaiuri Someșene

11. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003

12. Diverse probleme.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close