Centrul de Îngrijiri la Domiciliu din Gherla vrea să devină model de bună practică

Municipiul Gherla va participa cu structura din cadrul serviciului social ,, Centrul de Îngrijiri la Domiciliu Gherlaʺ la Concursul de identificare a unor modele de bune practice în Servicii Sociale din România: ,,100 de exemple de bune practice în serviciile sociale din Româniaʺ lansat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale derulat în perioada 06 Noiembrie – 13 Decembrie 2018.

Concursul lansat urmărește identificarea unor modele de bune practici în serviciile  sociale, oferite atât de furnizori publici, cât și furnizori private, care trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor sociale, iar câștigătorii vor fi desemnați și premiați pe 13.12.2018.

Serviciului Public de Asistenţă Socială din Gherla prin Centrul de îngrijiri la domiciliu răspunde nevoilor sociale, individuale, familiale sau de grup și susţine persoanele aflate în dificultate, prevenind excluziunea socială a persoanelor vârstnice. Toate persoanele vulnerabile au acces la servicii sociale şi beneficiază de tratament egal, evitându-se orice formă de discriminare de ordin politic, economic, religios sau de altă natură.

În acest moment Centrul are 115 beneficiari, iar   pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice dependente Centrul de îngrijiri la domiciliu, se oferă o varietate amplă de servicii. Există  și o serie de elemente de noutate/originalitate în serviciile sociale furnizate de către Centrul de îngrijiri la domiciliu din Gherla, motiv pentru care s-a decis participarea la concursul mai sus amintit.

Serviciile acordate de centrul de îngrijiri sunt gratuite – cheltuielile fiind suportate în întregime din bugetul local al Municipiului Gherla – activitățile și serviciile sunt motivate de scopul de a răspunde unei nevoi sociale, pentru prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor  vârstnice.

Având în vedere importanţa menţinerii persoanei vârstnice în mediul acesteia de viaţă, măsura de sprijin prioritară acordată  trebuie să fie reprezentată de îngrijirea la domiciliu, iar în cămine să ajungă doar vârstnicii care au nevoie şi de asistenţă medicală.

Pentru detail mai ample privind Centrul de Îngrijiri la Domiciliu Gherla vă rugăm să consultați site-ul instituției: http://gherla.ro/municipalitate/investitii-servicii-sociale.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu