Ședință la Consiliul Local Gherla, 23 ianuarie 2019 – ordinea de zi

A N U N Ţ În conformitate cu prevederilor art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă şedinţa publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în ziua de MIERCUR 23.01.2019 orele 15,00 ce va avea loc în sala mică de şedinţe din str. Bobâlna nr. 2, cu următorul: PROIECT AL ORDINEI DE ZI 1.Referat şi proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare unităților de învățământ de pe raza Municipiului Gherla din anul…